STATE ENTERPRISE “RUBIZHNE CHEMICAL PLANT “ZORJA”

Address:

1, Zavodskaya Str., Rubezhnoe, Lugansk region, 93001, Ukraine

E-mail: Rkhz.zorya@ukroboronprom.com

Field of activity: production of industrial explosives based on TNT.