Оголошення про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "171 Чернігівський ремонтний завод"

Оголошення

про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна

Державного підприємства "171 Чернігівський ремонтний завод",

яке належить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром"

Назва підприємства боржника

(його місцезнаходження та код ЄДРПОУ)

Державне підприємство "171 Чернігівський ремонтний завод" (місто Чернігів, вул. Олега Кошового, 1, код ЄДРПОУ 07978157)

Замовник аукціону

– Керуючий санацією – директор Державного підприємства "171 Чернігівський ремонтний завод" Манойло Григорій Михайлович,

– Розпорядник майна Державного підприємства "171 Чернігівський ремонтний завод" арбітражний керуючий Фесенко Євгеній Миколайович.

Процедура банкрутства та номер справи

Санація відповідно до ст. 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції, що діяла станом на дату порушення провадження у даній справі), № 927/16/4б/13

Характеристика майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні

Нерухоме майно:

–        цех № 2;

–        цех № 3

Вимоги до організатора аукціону

1. Бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

2. Наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;

3. Наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);

4. Наявність власного або орендованого приміщення, та/або технічної можливості для проведення аукціону;

5. Мати електронний майданчик для проведення електронних торгів;

6. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам

Кінцевий термін на прийняття заявок 20.09.2017 рік

Повний перелік документів, що повинен надати Претендент для участі в конкурсі.

1.​ Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування/ прізвище та по-батькові; код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку, прізвище, ім’я та по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону, інформацію про технічні можливості забезпечення організації аукціону;

2.​ Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціон;

3.​ Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;

4.​ Цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукціону.

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи

Документи подаються за адресою:

14029, м. Чернігів, вул. Олега Кошового, 1

Копія пакету документів направляється до Державного концерну "Укроборонпром" за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

Контактні телефони для довідок

 (0462) 679-600