ТОВ "ІСКРОСТАН ІНЖИНІРИНГ"

Код ЄДРПОУ
43386317
Контактні дані
Директор
0952108377
iskrostan@gmail.com
Підстави для скарги
Рішення про акцепт пропозиції учасника, який не надав документи кваліфікаціних критеріїв
Підприємство концерн
ДП Завод Генератор
Номер закупівлі в ProZorro
UA-2021-01-30-000736-a
Предмет закупівлі
Код 14741000-7 Молібден (Електрод –дріт молібденовий)
Короткий зміст скарги
У доповнення до попередньої скарги, повідомляємо, що Замовником було прийнято та визнано переможцем пропозиції учасника, який не надав будь-якого документу, що підтверджує наявність прямих взаємовідносин з виробником продукції.
Прошу звернути увагу на те, що у розділі 4 конкурсної документації вказано:

"У разі якщо учасник закупівлі не є виробником продукції: - договір з виробником;
або - сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо;
або - лист виробника про представництво його інтересів учасником;
або - інший документ, який підтверджує наявність прямих взаємовідносин з виробником продукції.

Сертифікат якості, що було надано учасником-переможцем не є ані договором із виробником, а ні сертифікатом дистриб'ьютора, представника, дилера тощо, ані листом виробника про представництво його інтересів учасником, ані іншим документом, який підтверджує наявність ПРЯМИХ взаємовідносин з виробником продукції.

Сертифікат якості має йти в якості додатку до документа, який підтверджує наявність прямих взаємовідносин з виробником продукції.

Про це говорить пункт конкурсної документації: "Зазначені документи обов’язково повинні містити гарантії виробника щодо якості продукції (гарантійний лист, сертифікат якості, інше підтвердження гарантійних зобов’язань виробника продукції)"

Повідомляємо, що на попередню скаргу, щодо відсутності кваліфікаційних критеріїв у переможця, а саме - учасником не було надано та жодним чином підтверджено:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Замовник надав таку відповідь:

"у Конкурсній документації в частині розділу 4 кваліфікаційних критеріїв прописано, що учасники повинні мати таки кваліфікаційні дані. Документального підтвердження кваліфікаційних критеріїв Замовником у Конкурсної документації не вимагалося." Скажіть будь ласка, якщо на думку Замовника, учасник повинен мати (десь там в себе) кваліфікаційні дані, то навіщо Замовник все це пишете у своїй документації? Для чого ці дані?

Також, необхідність надання такої інформації у цій процедурі закупівлі було підтверджено колегією з розгляду скарг у сфері закупівель підприємств Державного концерну «Укроборонпром», згідно витягу з протоколу №10 від лютого 2021 р. Витяг із протоколу додається.

Оскільки у конкурсній документації сказано, що "Зазначені документі обов’язково повинні містити" - це говорить про те, що документи мають бути присутніми, вони існують та мають бути надані. А відповідь Замовника на попередню вимогу грунтується на власному (індивідуальному) трактуванні та розсуді пунтку вимоги. Вони кажуть, що документальне підтвердження не вимагалося. А яке тоді вимагалося? Усне? Фантомне? Цікаво, де тут принципи "відкритість та прозорість на всіх стадіях Закупівель" та "об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій".
Проте Наказ №333 від 29.11.2019 ДК "УКРОБОРОНПРОМ" та Наказ №76 від 25.02.2021 регламентує та встановлює кваліфікаційні критерії, яким повинен відповідати учасник закупівлі, а саме Розділ 10, пункт 10.6, підпункт 8).Вимога
Просимо відхилити пропозицію учасника, що було визнано переможцем, як таку, що не відповідає вимогам конкурсної документації у частині кваліфікаційних критеріїв.
Рішення:
Додаткові матеріали до скарги від 03.03.2021 унікальний №3062754.