Товариство з обмеженою відповідальністю "Оціночна фірма "Де Візу"

Код ЄДРПОУ
32423712
Контактні дані
Кобилинська Світлана Францівна, директор
(044) 279 00-00
s.kobylynska@devisu.ua
Підстави для скарги
Встановлення дискримінаційних вимог конкурсної документації
Підприємство концерн
ДП Завод Генератор
Номер закупівлі в ProZorro
UA-2021-01-12-002566-a
Предмет закупівлі
ДК 021:2015 Код 79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з незалежної оцінки ринкової вартості окремо визначеного майна ДП завод “Генератор”, за адресую: м. Київ, вул. Полярна, 20)
Короткий зміст скарги
Доброго дня.
У додатку №2 до Конкурсної документації серед критеріїв, що висуваються до Учасників закупівлі, вказано про наявність у складі суб'єкта оціночної діяльності не менще 3 (трьох) штатних працівників сертифікованих оцінювачів, які мають безперервний професійний досвід роботи оцінювачем не менше 12 (дванадцяти) років та працюють у штатному складі учасника не менше, ніж 10 (десять) років, та які будуть залучатися до надання послуг.
Відповідно до ст. 13 ЗУ "Про оцінку, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може виконувати оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна. Тобто, законодавчо закріплено, що оцінювач, який має дворічний досвід роботи має право кваліфіковано та критично аналізувати звіти інших оцінювачів. Тобто, вимога щодо наявності у штатних працівників безперервного професійного досвіду роботи оцінювачем не менше 12 (дванадцяти) років є дискримінаційною вимогою та значно обмежує кількість потенційних учасників.
Суб’єкти господарювання у сучасних реаліях оптимізують усі процеси, в тому числі й щодо кількості найманого персоналу. Вимога щодо наявності штатних працівників, які працюють у складі Учасника не менше 10 (десяти) років кваліфікована як дискримінаційна зважаючи, що облік працівника протягом 10 чи 15 років у складі одного суб’єкта господарювання жодним чином не впливає на кваліфікацію даних працівників, в зв’язку з чим дана вимога є необгрунтованою та значно скорочує кількість потенційних Учасників закупівлі
Відповідно до ст. 5 Суб'єктами оціночної діяльності є суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону. Тобто, наявність у складі суб’єкта господарювання хоча б 1 оцінювача вже є достатнім для проведення оцінки.
У додатку №2 до Конкурсної документації серед критеріїв, що висуваються до Учасників закупівлі, вказано наявність в Учасника у штатному складі є не менше як 1 кваліфікованого діючого судового експерта з правом проведення будівельно-технічних експертиз. За предметом закупівлі «Послуги з незалежної оцінки ринкової вартості окремо визначеного майна» результатом надання послуг є звіт про оцінку майна, який підписує оцінювач, який безпосередньо проводив дану роботу. Разом з тим, у додатку 3 Конкурсної документації вказано мету оцінки - Визначення ринкової вартості майна для цілей його відчуження: зазначається вид вартості відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033). Ні за метою оцінки ні за результатом надання послуг наявність судового експерта не вимагається, тому дана вимога є необгрунтованою та дискримінаційною по відношенню до потенційних учасників закупівлі.
Вищенаведені вимоги спрямовані на обмеження переліку учасників, що можуть взяти участь у Процедурі закупівлі, що порушує принцип недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Просимо виключити вимоги щодо років досвіду роботи оцінювачем та років праці у штатному складі учасника штатних працівників сертифікованих оцінювачів, а також виключити вимогу наявність в штатному складі Учасника не менше, як 1 кваліфікованого діючого судового експерта, як дискримінаційні.
Вимога
Просимо виключити вимоги щодо років досвіду роботи оцінювачем та років праці у штатному складі учасника штатних працівників сертифікованих оцінювачів, а також виключити вимогу наявність в штатному складі Учасника не менше, як 1 кваліфікованого діючого судового експерта, як дискримінаційні.
Рішення:
Концерном розглянуто звернення від ТОВ «ОФ Де Візу» щодо дискримінаційних умов конкурсної документації у закупівлі послуг з незалежної оцінки ринкової вартості окремо визначеного майна ДП "Завод “Генератор» . При розгляді звернення Підприємством враховано зауваження товариства та внесено зміни до конкурсної документації