Державний концерн “Укроборонпром” оголошує відбір кандидатів на заміщення вакантних посад

Державний концерн Укроборонпром

оголошує відбір кандидатів на заміщення вакантних посад

Державний концерн “Укроборонпром” оголошує відбір кандидатів на заміщення наступних вакантних посад в м. Вінниця та Вінницькій області:

 • Директор технічний;
 • Головний бухгалтер;
 • HR-менеджер / Менеджер (управитель) з персоналу;
 • Інспектор з кадрів;
 • Юрисконсульт. Резюме на запропоновані вакансії приймаються електронною поштою за адресою kadry.rezerv@ukroboronprom.com. Резюме має бути складено українською та англійською мовами. В темі листа (резюме) обовязково вкажіть назву посади, на яку претендуєте.

Відбір кандидатів буде проходити у два етапи:

І етап – прийом і розгляд резюме. За результатами розгляду резюме кандидатів буде запрошено на другий етап відбору.

ІІ етап – співбесіда, під час якої будуть оцінюватися професійні якості кандидатів.

Директор технічний

Завдання та обов’язки:

 • формування стратегії розвитку і технічної політики підприємства;
 • розроблення заходів щодо технічного переоснащення, модернізації та автоматизації виробництва;
 • забезпечення постійного підвищення ефективності виробництва, скорочення матеріальних, фінансових, трудових витрат на виробництво;
 • організація виконання експлуатаційних та ремонтних робіт;
 • технічне керівництво проектами в області створення і розробки радіоелектронного обладнання, а також створення і розробки технологій їх виробництва;
 • розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення контролю та підвищення якості виконуваних робіт з усіх технологічних процесів;
 • ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності;
 • обов’язкове досконале знання англійської мови.
 • Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 5 років. Знання технологічних процесів в галузі електроніки та радіоелектронного виробництва.
 • Головний бухгалтер
 • Завдання та обов’язки:
 • ведення бухгалтерського та податкового обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • складання і подання у встановлені строки фінансової, податкової звітності підприємства та інших видів періодичної звітності;
 • контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • контроль за забезпеченням неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
 • достовірний облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;
 • забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;
 • контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
 • участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві;
 • обов’язкове досконале знання англійської мови.
 • Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня  – не менше 3 років.
 • HR-менеджер / Менеджер (управитель) з персоналу
 • Завдання та обов’язки:
 •   організація роботи із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємств та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;
 • участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;
 • моніторинг ринку праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами, пошук кандидатів з використанням різних джерел;
 • організація роботи з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах, формування кадрового резерву;
 • розробка та реалізація комплексу програм щодо роботи з персоналом;
 • визначення потреби та організація навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, мотивації ділової кар’єри працівників;
 • організація роботи з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;
 • створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;
 • контроль додержання трудового законодавства у роботі з персоналом;
 • обов’язкове досконале знання англійської мови.
 • Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр). Стаж роботи за фахом – не менше 2 років.
 • Інспектор з кадрів
 • Завдання та обов’язки:
 •  оформлення прийому, переведення і звільнення працівників підприємства, відповідно до законодавства про працю;
 • облік особового складу, формування і ведення особових справ та особових карток   (форми П-2) працівників підприємства;
 • оформлення, ведення, зберігання та облік трудових книжок працівників підприємства;
 • ведення табелю обліку використання робочого часу працівниками підприємства;
 • опрацювання в установленому порядку листків непрацездатності;
 • облік надання відпусток працівникам, контроль за складанням і додержанням графіків відпусток;
 • підготовка проектів наказів з особового складу;
 • розроблення штатного розпису, організаційної структури підприємства;
 • складання встановленої звітності про роботу з кадрами;
 • надання консультацій з питань законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або спеціаліст, магістр). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів – не менше 1 року. Знання трудового законодавства.

Юрисконсульт

Завдання та обов’язки:

 • ведення претензійно-позовної роботи та представництво інтересів підприємства в судах всіх інстанцій;

 

  • розробка та участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства;
  • юридична експертиза проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами підприємства;
  • договірна робота (підготовка договорів та здійснення контролю за їх виконанням, правова оцінка договорів)
 • підготовка листів, запитів, заяв, протоколів, наказів, що стосуються діяльності підприємства;
 • взаємодія з державними органами (правоохоронними, податковими та іншими контролюючими органами);

 

 • обов’язкове досконале знання англійської мови.

 Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта юридичного напрямку підготовки (спеціаліст, магістр). Стаж роботи за професією юрисконсульта – не менше 1 року. Знання норм матеріального та процесуального права (цивільного, господарського, адміністративного, трудового, податкового, корпоративного, земельного).