Оголошення про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна Тернопільського державного науково-технічного підприємства "Промінь"

Оголошення

про проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна Тернопільського державного науково-технічного підприємства "Промінь",

яке належить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром"

Назва підприємства боржника (його місцезнаходження та код ЄДРПОУ)

Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь"

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38

код ЄДРПОУ 14040960

 

Замовник аукціону

Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь"

 

Процедура санації

та номер справи

 

Ухвала Господарського суду Тернопільської області від 23 серпня 2016 року у справі №921/476/16-г/11

Характеристика майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні

 

1.        Корпус № 1 ( підвальне приміщення ) літ. „А” загальною площею 2683.4 кв.м.

2.        Ліфт вантажний в\п 500 кг.,інвентарний № 00380

3.        Установка конденсаторна УКЛІН-0.33.

4.        Установка конденсаторна АКБ-220.

5.        Резервуар технічної води V=500 куб м.

6.        Кабель високовольтний ЦРП -ТП-14, марка ААБ-10-03*70, L 120м.

7.        Кабель високовольтний ЦРП -ТП-3, марка ААБ-10-03*50, L 720м.

8.        Кабель високовольтний ЦРП -ТП-12, марка ААБ-10-03*7, L 650м.

 

Вимоги до організатора аукціону

1.     Наявність досвіду з організації аукціонів не менше ніж три роки;

2.     Технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

3.     Найменша сума винагороди;

4.     Наявність майданчику для проведення аукціонних електронних торгів.

Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

У разі неповноти, невідповідності наданих документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє замовник із зазначенням підстав відмови.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам

14 липня 2017 року

Повний перелік документів, що повинен надати Претендент для участі в конкурсі.

 

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування/ прізвище та по-батькові; код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку, прізвище, ім’я та по-батькові   та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону, інформацію про технічні можливості забезпечення організації аукціону;

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціон;

3. Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;

4. Цінові пропозиції щодо умов виконання робіт з організації та проведення аукціону.

 

 

 

 

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи

Документи подаються за адресою:                                        

46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38.

ТДНТП "Промінь".

Копія пакету документів направляється до Державного концерну "Укроборонпром"                  за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

Контактні телефони для довідок

0352 25 45 29; 068 857 09 08