Корпоративне управління в Укроборонпром: як Україна, Польща, Португалія, Норвегія, Фінляндія та Туреччина управляють своїми оборонними компаніями (алітичний звіт)

Проектна команда експертів на чолі з доктором Андрієм Бойцуном проаналізували поточну практику корпоративного управління Концерном та підготували звіт за результатами.

Документ містить порівняльний аналіз практик корпоративного управління державним концерном та п’ятьма аналогічними підприємствами ОПК, що перебувають у державній власності Польщі, Португалії, Норвегії, Фінляндії та Туреччини.

Експерти робили порівняльний аналіз причин та підстав, законодавчої рамки володіння зазначеними державами оборонними підприємствами, аналізували поточну практику в Україні, функції держав як власника та регулятора, політики власності, структури корпоративного управління компаній: Polska Grupa Zbrojeniowa (Польща), EMPORDEF (Португалія), KONGSBERG GRUPPEN (Норвегія), PATRIA (Фіналяндія), Фонд турецьких збройних сил (Туреччина).

У документі також викладено огляд та аналіз архітектури корпоративного управління державним концерном, зокрема, аналіз організаційної структури, функцій наглядової ради та виконавчого органу, принципів зовнішнього аудиту та внутрішнього контролю, прозорість та розкриття інформації, відносини зі стейкхолдерами.

У підсумку експертна група дійшла висновку, що єдиного погляду щодо мети перебування Укроборонпрому у державній власності та сфери його діяльності – немає. Також експерти відзначили, що негативний імідж концерну серед стейкхолдерів, сформований за роки неефективного управління, виправляється. Водночас, система корпоративного управління Концерном потребує трансформації та приведення у відповідність з Принципами корпоративного управління ОЕСР.

Звіт підготовлений проектною командою у складі доктора Андрія Бойцуна (керівник команди), Олени Кучинської (юридична фірма Кінстеллар), Марії Сухан, Дмитра Яблоновського та Олександра Лисенка.

Даний Звіт є першим етапом проекту "Підтримка реформи корпоративного управління Укроборонпрому", який реалізується за технічної підтримки Міністерства Великої Британії з закордонних справ та справ Співдружності.

Мета проекту – підтримка реформи корпоративного управління Концерну шляхом перегляду його поточної моделі корпоративного управління; визначення передової практики та напрямків для вдосконалення; визначення цільової моделі корпоративного управління; та розробки плану дій щодо реформи корпоративного управління.