Укроборонпром реалізує дорожню карту впровадження комплаєнсу

В Укроборонпромі завершується перший етап реалізації дорожньої карти впровадження функції комплаєнсу – системи правил та норм, які регламентують корпоративні відносини працівників як один з одним, так і з третіми сторонами. Зокрема, вже затверджено Кодекс корпоративної етики та триває ухвалення комплаєнс-політик і процедур.

Про це керівник підрозділу комплаєнсу Державного концерну "Укроборонпром" Микола Роєнко розповів на XII щорічному форумі "Корупція та корпоративне шахрайство", що проходив за участю топ-менеджерів провідних підприємств і державних установ у сфері протидії шахрайству, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, безпеки, права та кібербезпеки.

На форумі, зокрема, обговорювалося питання реформування Укроборонпрому та впровадження функції комплаєнсу в Концерні як важливої складової реформи корпоративного управління, що відбуватиметься згідно з Керівними принципами ОЕСР.

"Наразі ми перебуваємо на етапі розробки методології та проведення навчання для працівників Концерну. Ми переконані, що впровадження функції комплаєнсу стане ефективним інструментом для попередження та мінімізації корупційних ризиків, запобігання конфлікту інтересів, невідповідності стандартам чи порушенням законодавства. Це необхідно для стрімкого розвитку української оборонки, що особливо актуально в часи гібридної війни", – зазначив Микола Роєнко.

Комплаєнс-офіс Укроборонпрому було запущено в рамках реформи корпоративного управління підприємствами Концерну. На офіс покладено функції розробки та впровадження політики доброчесності працівників і контрагентів відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління, внутрішніх документів і процедур запобігання фінансовому шахрайству, а також врегулювання конфлікту інтересів.

Комплаєнс – це система правил та норм, які регламентують корпоративні відносини працівників як один з одним, так і з третіми сторонами: партнерами, контрагентами, представниками влади та іншими учасниками виробничого процесу.

Серед таких правил та норм в рамках політики відкритості та прозорості у компанії діє Кодекс корпоративної етики та Антикорупційна програма, які були розроблені з врахуванням кращих світових практик корпоративного управління.

Кодекс корпоративної етики визначає основні цілі та принципи ділової поведінки кожного співробітника у рамках задекларованих корпоративних цінностей Товариства та досягнення основної місії компанії – забезпечення енергонезалежності країни. Цей документ регламентує взаємовідносини працівників компанії один з одним, з партнерами та іншими сторонами у межах діючого законодавства України та міжнародних стандартів.