В УКРОБОРОНПРОМІ РЕОРГАНІЗУЮТЬ 50 ПІДПРИЄМСТВ КОНЦЕРНУ – РОМАН БОНДАР

У ДК "Укроборонпром" розпочали процес реструктуризації оборонних підприємств, що перебувають в управлінні Концерну. Йдеться про підприємства, які за підсумками тріаж-аналізу будуть реорганізовані або передані в управління іншим органам державної влади.

Таке рішення в Концерні ухвалили за результатами тріаж-аналізу, затвердженого наглядовою радою Укроборонпрому, повідомляє заступник генерального директора з питань трансформації УОП Роман Бондар.

"Тріаж-аналіз – це комплексна оцінка 137 підприємств Концерну за 9 параметрами. Аналіз показав реальний стан підприємств оборонної галузі. Дозволив нам виокремити життєздатні та визначитися із пріоритетністю реорганізації тих, що є проблемними", – розповів Роман Бондар.

Зі 116 працюючих підприємств Концерну, пояснив Бондар, до фінансово стабільних можна віднести 33, 27 підприємств є фінансово нестабільними, 56 – у поганому фінансовому стані. Всього 29 підприємств Укроборонпрому заробили 88% чистого доходу Концерну за 2016-2019 роки. На оборонних підприємствах дуже висока концентрація працівників – 44,6 тисяч людей працюють на 14 підприємствах. працюють від усієї чисельності робітників Укроборонпрому.

“Основні засоби підприємств – дуже зношені. Середній коефіцієнт на початок 2020 року становив 63%. На 28 підприємств цей рівень сягає вище 80%! При цьому, дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок у користуванні підприємств Концерну становить 5,5 тис гектарів, площа нерухомості – 11,3 млн. кв. м. Тобто, Концерн перенавантажений надлишковим майном, що створює додатковий тягар та негативний вплив на фінансові результати. Саме тому в Концерні розпочато другий етап реформи – реструктуризації та оздоровлення цих активів”, – розповів керівник офісу трансформацій Концерну Роман Бондар.

Він додав, що за результатами тріаж-аналізу в Укроборонпромі створили 3 умовні групи компаній: для розвитку, оздоровлення та перепідпорядкування.

ГРУПА РОЗВИТКУ. В групу включені 38 підприємств із сукупним чистим доходом 35 млрд. грн. чи 88% доходу Концерну, на яких працюють 53,6 тис працівників – це 80% загальної кількості працівників всіх підприємств Концерну. Підприємства цієї групи увійдуть у 6 галузевих бізнес-одиниць: ракетобудівну, авіаційну, авіаремонтну, бронетанкову, радарних та морських систем.

ГРУПА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. В групу включені 50 підприємств із сукупним чистим доходом 4,9 млрд. грн. чи 12% від всіх доходів Концерну. У цій групі працюють 13,9 тис працівників – 20% від загальної чисельності підприємств Укроборонпрому. Підприємства цієї групи у Концерні планують фінансово оздоровлювати та реорганізовувати. Ці програми включатимуть в тому числі перенесення виробництва, позбавлення надлишкових активів, виведення з банкрутства та виплату боргів перед працівниками, державою та кредиторами, пояснив Роман Бондар. “Після цього оздоровлені та стабілізовані підприємства будуть приєднані до новостворених галузевих бізнес-одиниць з “групи розвитку” – додав він.

ГРУПА ПЕРЕПІДПОРЯДКУВАННЯ. У групу включені 28 підприємств із сукупним чистим доходом 29 млн. грн, на яких працюють всього 253 працівника. Підприємства цієї групи втратили своє значення для обороноздатності країни, не ведуть економічної активності, давно не виконують державного оборонного замовлення, нічого не виробляють і тим більше, не експортують. Вони будуть передані до Фонду державного майна України чи інших державних органів.

“Зокрема, ми вже передали пакети документів 21 “мертвого” підприємства до Фонду держмайна, де вони мають отримати “друге життя”. Два підприємства будуть передані до Державного космічного агентства, 5 – на ліквідацію. У Концерні є іще група підприємств – 21 – що залишилися на окупованих територіях. На нашу думку, вони можуть бути підпорядковані профільному міністерству, однак, для цього потрібна певна законодавча рамка, якої наразі немає”, – розповів про деталі програми реструктуризації оборонних підприємств Концерну Роман Бондар.

“Кожне з підприємств має унікальну ситуацію та потребує особливого ставлення. Узагальнюючи управлінські рішення – протипоказані в такій ситуації. Тому ми зробили тріаж-аналіз, результати якого є потужною базою для розробки галузевих стратегій. Одночасно з цим ми чекаємо на випуск національних стратегічних документів, зокрема Стратегії національної безпеки, та готуємося імплементувати сформовані засади до корпоративної стратегії Укроборонпрому”, – пояснив Бондар.

Довідково:

Тріаж – це медичний термін, що означає сортування на підставі чітких, різнобічних критеріїв. Такий спосіб аналізу дозволяє значно полегшити прийняття операційних рішень та підвищити їх якість.

Тріаж – це неупереджений та всебічний аналіз підприємств-учасників Концерну, що дозволив: визначити фінансово-економічний, технічний та управлінський стан підприємств; взаємозв’язки, залежності та наявність надлишкових активів; класифікувати підприємства за важливістю для забезпечення потреб ДОЗ та виконання експортних поставок; оцінити стратегічні перспективи розвитку підприємств та обґрунтованість їх подальшого перебування в майбутній структурі Концерну після запланованої трансформації та корпоратизації тощо.

Критерії, за якими в Укроборонпромі здійснювали тріаж-аналіз:

  1. Спеціалізація та стан виробничої діяльності. Аналіз виробничої спеціалізації підприємств, портфелю продукції та рівня виробничої активності в динаміці за останні 4 роки.
  2. Розмір та динаміка чистого доходу. Аналіз показників чистого доходу за 2016-2019, що підкреслюють рівень економічної активності та загальний вектор розвитку.
  3. Участь у виконанні ДОЗ. Аналіз показників та динаміки реалізованої продукції підприємств в рамках державного оборонного замовлення.
  4. Експортна діяльність. Аналіз обсягу реалізованої продукції підприємств Концерну на експорт 2016-2019 з оцінкою динаміки, а також частки експортних постачань у загальному доході підприємств та об’єму експортних поставок в цілому.
  5. Економічна життєздатність. Аналіз рівня прибутковості/збитковості в період 2016-2019 років, рівня простроченої заборгованості підприємства з податків та по заробітній платі та оцінка фінансової стабільності підприємств.
  6. Зайнятість та продуктивність персоналу. Аналіз кількості працівників підприємств в період 2016-2019 років, ваги ФОТ у структурі собівартості та розміру чистого доходу на 1 працівника за відповідний період.
  7. Стан виробничої та науково-техніної бази та потреби в модернізації. Аналіз ступні зносу та коефіцієнту зносу основних фондів підприємств, наявність НДДКР, участь у ДКР за договорами ДОЗ, кількість персоналу, задіяного у ДКР та оцінка потреб в залученні коштів для модернізації підприємств.
  8. Стан соціальної сфери та непрофільних активів. Аналіз кількості об’єктів соціальної інфраструктури, іх види та стан, у якому вони знаходяться, з оцінкою інвестицій для модернізації.
  9. Потенціал розвитку. Аналіз наявності сукупної позитивної динаміки та невикористаних можливостей через інтегрований аналіз у експортному, виробничому, продуктовому та науково-технічному плані.

Інфокарти: