НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

Укроборонпром об’єднує близько 100 підприємств-учасників оборонної промисловості на яких працює близько 65 000 співробітників. До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства оборонних галузей, що групуються за наступними напрямками діяльності та продукції:
− авіабудування та авіаремонт;
− суднобудування, проектування і виготовлення турбін та морської техніки;
− виробництво та ремонт бронетанкової, автомобільної, інженерної та спеціальної техніки;
− засоби радіолокації, радіозв’язку, а також системи протиповітряної оборони;
− високоточне озброєння та боєприпаси.

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ
Основні завдання та обов’язки:
− формування управлінської звітності Концерну Укроборонпром та підприємств-учасників: підготовка бізнес-плану, план-факт аналіз на щомісячній / квартальній / річній основі, а також позачергово за запитами;
− складання бюджету PL / BS / CF, прогнозу фінансових показників в розрізі напрямів бізнесу;
− організація проведення фінансового аналізу підприємств-учасників Концерну: кредиторська заборгованість, платіжна аналітика, ціни, ефекти;
− аналіз та опис причин відхилень від бюджету /плану;
− розробка та впровадження методології здійснення фінансового контролю операцій: узгодження договорів, аналізу податкових і фінансових наслідків, здійснення закупівлі / продажу, контролю за дотриманням вимог внутрішніх регламентів ініціаторами витрат;
− аналіз угод (відповідність ринковим умовам, зобов’язання, риски), з контрагентами, перевірка виробничих договорів;
− розробка методології та рекомендацій стосовно здійснення калькуляції витрат на роботу та процес (job-costing, process-costing);
− забезпечення управління запасами на підприємствах Концерну, включаючи готову продукцію, сировину, компоненти та матеріали; контроль за швидкістю оборотності та визначення придатності до використання (obsolescence);
− відповідальний за методики нарахування резерву на знецінення запасів та нарахування резерву гарантії на продану покупцям продукцію;
− встановлення нормативів собівартості та доходності нових продуктів;
− підготовка звітності по окремих бізнес-напрямках і формування пропозицій щодо підвищення ефективності виробничої операційної діяльності;
− супроводження інвестиційних проектів.

Професійні характеристики та навички:
− досвід успішної роботи на аналогічній посаді в масштабній комерційній, виробничій компанії не менше 5-ти років;
− глибокі знання методології та стандартів бухгалтерського та фінансового / управлінського обліку;
− знання фінансового обліку та МСФЗ;
− навички роботи з комплексною управлінською звітністю;
− глибоке розуміння та досвід реалізації принципів і методів оцінки бізнесу;
− розуміння принципів і методів оцінки інвестиційних проектів, вміння правильно розрахувати та інтерпретувати інвестиційні показники;
− наявність спеціальних знань щодо систем внутрішніх контролів та систем управління ризиками;
− повна вища освіта (фінансова / економічна освіта);
− знання англійської мови на рівні не нижче Upper-Intermediate.

Більше інформації про умови роботи, а також щодо процедури проведення відбору на вакансію можна буде дізнатись в телефонному режимі або ж безпосередньо на співбесіді. Резюме просимо надсилати на електронну адресу kadry.rezerv@ukroboronprom.com до 15 лютого 2021, у темі листа важливо вказати назву вакансії.