НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада є вищим органом управління Концерном, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну.

 

Чинний склад Наглядової Ради:

  • Володимир Павлович Горбулін – Голова Наглядової ради
    Український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук (1994), професор (1995), академік Національної академії наук України (1997). Радник Президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). 9 жовтня 2020 року переобрано першим віце-президентом НАН України.
  • Валерій Володимирович Іващенко – член Наглядової ради
    Перший заступник Міністра стратегічних галузей промисловості, заступник міністра оборони України у 2007-2009 роках, виконувач обов’язків міністра з 2009 по 2010 рік. Полковник запасу.
  • Ентоні Дж. Тетер – член Наглядової ради
    Обіймав посаду директора Агентства оборонних дослідницьких проектів з оборони (DARPA) з 18 червня 2001 року до 20 лютого 2009 року. На посаді директора доктор Тетер відповідав за управління проектами Агентства з інноваційними дослідженнями та розробками.

До повноважень наглядової ради Концерну належить:

1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;

2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;

4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;

6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;

7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;

8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;

10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;

11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;

12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;

13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;

14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);

15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;

19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;

20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;

21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.