Рада директорів

UOP-logo-UKR

Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління.

До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну. Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.

До повноважень ради директорів Концерну належить:

1) підготовка пропозицій щодо: напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну; стратегії розвитку Концерну та його учасників; реалізації інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам; показників діяльності Концерну і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;

2) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років) учасників Концерну і подання їх на розгляд генерального директора Концерну;

3) здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну;

4) виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, і внесення генеральному директору Концерну пропозицій щодо його подальшого використання;

5) здійснення інших повноважень, передбачених Статутом Державного концерну "Укроборонпром".