Профіль концерну

UOP-logo-UKR

 

Державний концерн "Укроборонпром" є стратегічним виробником озброєння та військової техніки в Україні. Концерн об’єднує державні унітарні підприємства, у тому числі казенні підприємства, у стратегічних галузях оборонної промисловості держави, у роботі на яких задіяно близько 67 000 висококваліфікованих працівників. Крім того, Концерн здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах низки акціонерних товариств та передані в управління Концерну.

Візія

Спираючись на вимоги та бачення, що закріплені у державних стратегічних документах, зокрема Стратегії національної безпеки України, Державний концерн "Укроборонпром" має трансформуватись у нову якість та діяти як:

● сучасний оборонний холдинг, який є регіональним лідером у сфері виробництва озброєння та військової техніки та невід’ємною складовою безпеки держави;
● стратегічний партнер провідних зарубіжних компаній у сфері розроблення та постачання продукції військового призначення та подвійного використання, а також цивільної продукції;
● сучасна корпоративна структура із самодостатніми розвинутими секторальними субхолдингами (науково-виробничими об’єднаннями), які мають фінансово стійкі активи, переоснащену та модернізовану виробничу, науково-технічну та дослідно-конструкторську базу;
● джерело інноваційних рішень для сучасних Збройних сил та технологічних рішень для промисловості України, приклад для наслідування;
● привабливий роботодавець, який забезпечує гідні умови праці та розвинуту соціальну сферу, безперервну підготовку кадрів для отримання ними сучасних знань і навичок;
● перспективний роботодавець для молодих кадрів;
● розвинута система державно-приватного партнерства, коопераційних та науково-технологічних зв’язків з національними та іноземними компаніями.

Місія

Місією Державного концерну "Укроборонпром" є забезпечення потреб сил оборони та безпеки України у сучасному та якісному озброєнні, військовій та спеціальній техніці за рахунок:

● зростання операційної ефективності, рентабельності, збереження та подальшого підвищення вартості активів, зокрема через реалізацію синергетичних ефектів шляхом виготовлення товарів цивільного призначення;
● технологічного лідерства та інноваційних підприємств для створення та виробництва нових видів високотехнологічної продукції;
● максимізації продажів товарів військового призначення та подвійного використання, а також товарів цивільного призначення на зовнішніх ринках з метою реалізації економії за рахунок ефекту масштабу та розширення асортименту продукції;
● залучення найбільш компетентних і кваліфікованих кадрів для побудови сильної та конкурентоспроможної оборонної галузі із забезпеченням гідних умов праці та системи заохочень;
● визнання національним лідером у сфері виробництва озброєння та військової техніки та невід’ємною складовою безпеки держави.

Цінності

Цінності Державного концерну "Укроборонпром", які створюють основу для стратегічного планування та розвитку:

● незалежність України – ми патріоти незалежної України та готові боронити її завжди;
● інтеграція до європейської спільноти та НАТО – наш вектор розвитку;
● розвиток – ми цінуємо бажання змінюватись, розвиватись, удосконалюватись;
● турбота – ми поважаємо та цінуємо людей, що працюють з нами;
● меритократія – ми цінуємо компетентність, професіоналізм та заперечуємо політизацію і кумівство;
● чесність – ми говоримо правду собі, колективу та суспільству, ми прозорі, передбачувані та зрозумілі.

Принципи діяльності

Принципи діяльності Державного концерну "Укроборонпром" базуються на цінностях та включають наступні:

● пріоритетом у прийнятті наших рішень завжди є безпека України;
● задоволення потреб замовника – сил безпеки та оборони – є основою нашої мотивації та рішень;
● ми готові адаптувати наші плани та дії до змін у зовнішньому середовищі. Інноваційність та гнучкість допомагають нам відповідати на виклики;
● ми не допускаємо конфлікту інтересів та підтримуємо політичну незалежність;
● наші рішення та дії наближають Україну до досягнення державної цілі – інтеграції до НАТО та ЄС. Ми активно втілюємо стандарти НАТО і принципи Організації економічного співробітництва та розвитку.