Кластеризація
виробничих кластерів
Співпраця з приватними компаніями
Оптимізація кооперації між виробниками та дослідниками
Провідні технології та інноваційна техніка
Замкнутий цикл виробництва
Iнші стратегічні ініціативи