ВАКАНСІЇ
Підприємства Концерну шукають кваліфіковані кадри
Кадровий резерв
Формування резерву кваліфікованих кадрів для подальшого працевлаштування на підприємствах Концерну