До уваги постачальників металообробних верстатів

КП НВК "Іскра" проводить відкрите обговорення запланованих закупівель металообробних верстатів і виробничого устаткування для потреб виробництва:

– 5-ти осьовий шліфувальний центр з ЧПК;
– вертикально-фрезерний оброблювальний центр;
– шліфувальний верстат;
– токарно-фрезерний оброблювальний центр;
– круглошліфувальний верстат;
– плоскошліфувальний верстат;
– електроерозійний дротовирізний верстат;
– супердриль з ЧПК та ін. устаткування і інструмент.

Обговорення з потенційними постачальниками заплановано у Теaмs на 17.02.2021 року о 15:00, посилання на нараду:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIwZDYzODQtZjVkOS00MWZhLTg3ZmItZmQxZjQ3YWQ2OWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e85df4ab-5b3d-43ae-9c1e-ad3919426cd3%22%2c%22Oid%22%3a%2269fdcda1-5cfb-4a57-a120-0e15756938ef%22%7d