До уваги постачальників виробничих печей

КП НВК "Іскра" проводить відкрите обговорення запланованої закупівлі вакуумної печі для потреб виробництва.

Обговорення з потенційними постачальниками заплановано у Теaмs на 18.02.2021 року о 15:00, посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJmZDAzYzYtNDc3Ny00ZjhjLWFmOTktMDM0MTUwY2EzNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e85df4ab-5b3d-43ae-9c1e-ad3919426cd3%22%2c%22Oid%22%3a%2269fdcda1-5cfb-4a57-a120-0e15756938ef%22%7d

Для отримання проекту технічного завдання необхідно подати запит на електронну пошту ініціатора закупівлі: ogm@iskra.zp.ua (066-201-33-65).