Повернутись
Що таке комплаєнс?

Дата публікації: 04.06.2024

Комплаєнс — це набір керівних правил, який гарантує, що спосіб роботи підприємства відповідає правовим вимогам ззовні, а також його внутрішнім правилам і стандартам. Його мета — проактивно запобігати та виявляти порушення законів і нормативних актів, щоб уникнути юридичних санкцій та шкоди репутації.

Які переваги комплаєнсу для підприємства?

  • Зменшує юридичні ризики: Дотримуючись правових норм, підприємства можуть уникнути штрафів, судових та кримінальних справ.
  • Зміцнює репутацію: Ефективна комплаєнс-програма покращує імідж підприємства та зміцнює довіру клієнтів, інвесторів та громадськості.
  • Підвищує операційну ефективність: Вона робить процеси більш раціональними, чіткіше розподіляє ролі та знижує ймовірність шахрайства та поганого управління всередині компанії.
  • Підвищує моральний дух працівників: Робоча культура, орієнтована на чесність та етичну поведінку, створює гарне робоче середовище, що робить працівників вмотивованими і підвищує їхню ймовірність залишитися на підприємстві.
  • Залучає інвестиції: Інвестори вважають за краще працювати з підприємствами, які демонструють свою прихильність до дотримання правових та етичних норм.

Що таке позитивна комплаєнс-культура?

Підприємство робить акцент на тому, щоб робити правильні речі, коли ніхто не спостерігає - навіть якщо це вимагає більше часу і ресурсів, і навіть якщо початкові вигоди можуть бути не зовсім очевидними. Передусім, це підприємство, де вище керівництво встановлює стандарти, а працівники слідують прикладу керівництва.