Повернутись
«Членом наглядової ради не може бути громадянин держави-агресора», – директор з правових питань Укроборонпрому Даніїл Федорчук — Парламент.UA

Що передбачає підписаний Президентом Закон про реформування Укроборонпрому? Що буде з майном і працівниками підприємств Концерну? Як змінилася державна підтримка підприємств ДК «Укроборонпром»? Як в результаті реформування будуть боротися з корупцією в ДК «Укроборонпром»? Чи передбачає реформа зміну структури керівництва Концерну? Як трансформуватиметься Наглядова рада ДК «Укроборонпром» в результаті реформи? Відповіді на ці та інші питання – в інтерв'ю директора з правових питань Державного концерну "Укроборонпром" Даніїла Федорчука виданню Парламент.ua.

Що передбачає підписаний президентом закон про реформування Укроборонпрому?

Що передбачає підписаний президентом закон про реформування Укроборонпрому?

Закон, який набрав чинності буквально тиждень тому – 6 жовтня 2021 року, визначає механізми перетворення Концерну та державних підприємств, що входять до його складу, у господарські товариства, формування кардинально нової трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та особливості подальшого функціонування реформованих державних підприємств.

Цей документ передусім спрямований на забезпечення обороноздатності, економічної безпеки і захисту інтересів держави та має на меті запровадження відповідно до рекомендацій Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) моделі корпоративного управління в державному ОПК, формування передумов для підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення умов для залучення в ОПК інвестицій.

Закон дозволяє сформувати та забезпечити функціонування у підпорядкуванні Кабінету Міністрів України трирівневої вертикально-інтегрованої структури, до складу учасників якої увійдуть: корпоративний центр (перший, найвищий рівень), галузеві науково-виробничі об’єднання (другий, середній рівень) та галузеві підприємства (третій, найнижчий рівень).
Саме ця структурна модель відображена у Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та затверджена Указом Президента України.

Засідання РНБО

Опишіть послідовно етапи реформи, що робитиметься спочатку, що потім, коли планують закінчити. Можливо, щось вже зроблено, якщо так, що саме.

Сам процес перетворення умовно можна розділити п’ять етапів.

  • Перший – підготовка підприємств до перетворення.
  • Другий – перетворення Концерну в акціонерне товариство, яке перебуватиме у підпорядкуванні Кабміну та виконуватиме функцію корпоративного центру (перший рівень).
  • Третій – перетворення державних підприємств в господарські товариства.
  • Четвертий – створення і формування структури галузевих науково-виробничих об’єднань (другий рівень), які перебуватимуть у підпорядкуванні корпоративного центру та до складу яких увійдуть уже перетворені підприємства за відповідним напрямом (третій рівень).
  • Останній – забезпечення функціонування сформованої таким чином трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління в ОПК.

Вказані етапи є досить умовним з огляду на те, що значний обсяг заходів здійснюватиметься одночасно, зокрема, процедури перетворення юридичних осіб, та в залежності від особливостей законодавства, фінансово-економічного стану та умов та обставин кожного підприємства строки проведення перетворення будуть дещо відрізнятися. У цілому, враховуючи законодавче регулювання та практику, процедура перетворення Концерну та підприємств триватиме від трьох місяців. Звичайно, Концерн здійснюватиме заходи, направлені на реформування, максимально швидко.

Укроборонпром

Варто окремо зауважити, що набрання чинності Законом дозволило розпочати юридичні процедури перетворення підприємств та Концерну. До цього моменту окремі юридичні механізми або були повністю відсутні, або процедури перетворення ставили під загрозу банкрутства більшість підприємств Концерну, або могли повністю заблокувати їх роботу.

Підготовка до перетворення розпочалась задовго до прийняття Закону. Ще наприкінці грудня 2020 року Концерном було прийнято наказ з окремими дорученнями, яким передбачено вжиття у Концерні та на підприємствах заходів з корпоратизації (перетворення). Таким чином, на момент прийняття Закону підприємства Концерну були підготовленими до процедури.

В перший же день, як закон набрав чинності Концерном було створено комісії з реорганізації на 8 державних підприємствах і розпочато процедуру перетворення цих підприємств. До Кабміну було направлено звернення та проекти документів про перетворення 42 підприємств, які внесені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та щодо прийняття рішення про перетворення 1 казенного підприємства, як це вимагає чинне законодавство.

Наразі Концерн очікує прийняття рішень Уряду і після їх отримання відразу розпочне процедури перетворення.

Що буде з майном і працівниками підприємств концерну?

Чи будуть збережені абсолютно всі підприємства, які нині є в структурі Укроборонпрому? Якщо так, то чи залишиться їхня виробнича і управлінська структура, якщо ні, то які підприємства і чому ліквідують, перепрофілюють тощо. Що буде з майном і працівниками цих підприємств?

Закон не визначає кількість та перелік підприємств, які залишаться в контурі створюваної трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління в ОПК. В рамках підготовки до трансформації було проведено всебічний аналіз життєстійкості підприємств-учасників, результати якого було затверджено рішенням Ради директорів Концерну у червні 2021 року та розглянуто на засіданні Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". За результатами аналізу підприємства-учасники Концерну було розподілено на дві групи. Перша – підприємства-учасники Концерну, що можуть бути перетворені в господарські товариства без здійснення підготовчих заходів. Їх 65 і вони розподілені на дві частини. До, так званої "групи розвитку" входить 55 підприємств, які мають стратегічний вплив на забезпечення потреб сил безпеки та оборони України, мають значний розмір чистого доходу та фінансову стабільність. Крім того, ці підприємства відіграють важливу роль у виконанні державного оборонного замовлення та державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, мають значний продуктовий, науково-технічний та експортний потенціал. До "групи реорганізації" входить 10 підприємств, які здебільшого перебувають у нестабільному фінансовому стані і нездатні продовжувати ефективну та самостійну діяльність.

Ще є група підприємства-учасники Концерну, рішення щодо перетворення яких у господарські товариства потребує додаткового аналізу перспектив розвитку та доцільності перебування у складі Концерну. До неї входить – 32 підприємства.

Державний концерн "Укроборонпром"

Як змінилася державна підтримка підприємств "УкрОборонПром"?

Чи змінилася державна підтримка підприємств Укроборонпрому? Як це узгоджено з процесом реформування?

Закон не передбачає фінансування самих процедур перетворення або подальшого утримання підприємств коштами державного бюджету.

Окремою нормою Закону передбачено можливість формування статутного капіталу акціонерного товариства – корпоративного центру, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету. Ця норма узгоджена із нормами загального законодавства та насправді не створює додаткових обов’язків для держави. Оскільки держава виступатиме єдиним акціонером корпоративного центру, можливість поповнення його статутного капіталу є опціональним способом реалізації прав держави як власника акцій, одним із механізмів фінансування діяльності та, у разі необхідності, забезпечення стабільного функціонування підприємств ОПК.

Також слід підкреслити, що у зв’язку із перебуванням підприємств у важкому фінансово-економічного стані, накопиченням протягом років боргів, слабкою спроможністю виробляти конкурентну продукцію та неможливістю самостійно вирішити питання заборгованості, досить тривалий час у Концерні та на рівні Кабміну опрацьовується концепція фінансового оздоровлення підприємств ОПК. Закон визначає, що з метою забезпечення фінансового оздоровлення та розвитку підприємств ОПК протягом 3 років з дня набрання чинності Законом з чистого прибутку, можна розраховувати та сплачувати дивіденди, але за певних умов.

Перша – зазначені кошти повинні використовуватися для поповнення статутних капіталів підприємств з метою забезпечення їх фінансового оздоровлення, погашення заборгованості, розвитку та модернізації виробництва, фінансування науково-технічних розробок, забезпечення здійснення інноваційної діяльності або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські товариства.

Друга – зазначені коштти необхідно спрямовувати до фондів інвестиційного, інноваційного розвитку. Зазначений механізм має тимчасовий характер, направлений на забезпечення реформування підприємств і якнайшвидшого виведення їх із скрутного фінансового стану та передбачає виключно цільове використання коштів.

Як в результаті реформування будуть боротися з корупцією в "УкрОборонПром"?

Як в результаті реформування будуть боротися з корупцією в Укроборонпромі? Які механізми запобігання корупції закладені в реформу, хто за цим слідкуватиме?

На акціонерне товариство, утворене шляхом перетворення Концерну, та його працівників поширюватимуться вимоги законодавства про запобігання корупції. Також закон, предметом регулювання якого є корпоративні відносини, підвищить прозорість та підзвітність підприємств завдяки запровадженню механізмів корпоративного управління відповідно до рекомендацій ОЕСР.

Однією з дуже важливих функцій створюваного корпоративного центру буде впровадження стандартів комплаєнсу та антикорупційних політик, єдиних для всіх підконтрольних господарських товариств.

До компетенції наглядової ради корпоративного центру, склад якої формуватиметься Урядом з представників держави та незалежних членів, Закон відносить, зокрема, обрання і призначення на конкурсній основі, припинення повноважень голови виконавчого органу корпоративного центру.

Також погодження кандидатур до складу наглядових рад підприємств ОПК, призначення керівника підрозділу внутрішнього аудиту корпоративного центру, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту, обрання незалежного аудитора, затвердження кодексу етики, контроль достовірності і своєчасності підготовки та подання корпоративної звітності.

Водночас, ще під час підготовки проєкту закону до другого читання Концерн підтримав ініціативи народних депутатів у частині підвищення рівня громадського контролю за процесом реформування. Відповідно до Закону, під час здійснення заходів з підготовки підприємств до перетворення окремі рішення Концерну підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню на його офіційному веб-сайті.

Державний концерн "Укроборонпром"

Чи передбачає реформа зміну структури керівництва концерну?

Чи передбачає реформа зміну структури керівництва Укроборонпрому? Якщо так, то хто піде, хто залишиться, які нові органи будуть утворені і що вони робитимуть?

Для проведення перетворення Державного концерну "Укроборонпром", Кабінетом Міністрів України буде утворено комісію з припинення Концерну, до складу якої має бути включено представників Кабміну та Фонду державного майна України. Головою комісії з припинення має бути Генеральний директор Концерну, Юрій Гусєв.

На час перетворення Концерну його органи управління продовжать здійснювати свої повноваження в обсязі та порядку, що визначені статутом Концерну. Законом також передбачена тимчасова норма про те, що до формування у встановленому законодавством порядку правоможного складу наглядової ради корпоративного центру, її функції здійснюватиме Кабмін.

Однак, після створення акціонерного товариства - корпоративного центру структура керівництва буде змінена. Кабінет Міністрів України виступатиме єдиним акціонером, якому належать 100% акцій корпоративного центру, відповідно, здійснюватиме функцію його вищого органу. Матиме право здійснюватиме призначення та звільнення членів наглядової ради корпоративного центру, затверджуватиме статут, політику власності, принципи корпоративного управління, положення про винагороду членів наглядової ради.

Окрім зазначеного Уряд прийматиме рішення про внесення пакетів акцій (часток у статутному капіталі) галузевих підприємств до статутного капіталу корпоративного центру або галузевих науково-виробничих об’єднань, з метою формування трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління в ОПК.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром"

У самому корпоративному центрі буде утворена наглядова рада, до складу якої будуть включені представники держави та незалежні члени у кількості не менше однієї третини та не більше половини складу наглядової ради.

Призначення та звільнення представників держави у складі наглядової ради здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Водночас, незалежні члени обиратимуться Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсного відбору.

Управління поточною діяльністю корпоративного центру здійснюватиметься виконавчим органом. При цьому, обрання і призначення голови виконавчого органу здійснюватиметься наглядовою радою на конкурсній основі.

Своєю чергою, управління підприємствами після їх перетворення у господарські товариства здійснюватиметься загальними зборами, наглядовою радою та виконавчим органом товариства.

Як трансформуватиметься наглядова рада "УкрОборонПром" в результаті реформи?

Як трансформуватиметься наглядова рада Укроборонпрому в результаті реформи? Хто піде, хто залишиться, що ця рада робитиме?

Як зазначалося, до складу наглядової ради корпоративного центру будуть включені представники держави та незалежні члени. Хто з низ піде а хто залишиться наразі невідомо. Та хочу зазначити, шо на відміну від ситуації, яка є на сьогодні, Закон передбачає виплату винагороди членам наглядової ради корпоративного центру, при цьому, визначає обмеження розміру такої винагороди аналогічно обмеженням, встановленим законодавством для інших підприємств державного сектору економіки.

Законом визначено, що незалежними членами наглядової ради можуть бути виключно громадяни України, проте немає обмеження на призначення іноземних громадян як представників держави. Водночас, членом наглядової ради за жодних обставин не може бути особа, яка є громадянином державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони держави-агресора.