Перелік морально застарілого та фізично зношеного майна

Відповідно до абзацу 6-го пункту 4 Порядку списання об’єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 №1314 (зі змінами від 9 вересня 2020 № 814), суб’єкти господарювання, на балансі яких перебуває майно, первісна (переоцінена) вартість якого становить більш як 50 тис грн та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, подають інформацію про таке майно суб’єктам управління.

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»

публікує Перелік морально застарілого та фізично зношеного майна Підприємств-учасників Товариства, яке пропонується до передачі або списання: