Якою буде нова модель корпоративного управління ДК Укроборонпром?

Міжнародна компанія EY завершила перший етап проекту підтримки корпоративної реформи Державного Концерну "Укроборонпром" і представила нову цільову модель управління в Концерні та на підприємствах, розроблену спільно з офісом трансформації УОП.

Зокрема, консультанти здійснили огляд поточних практик корпоративного управління в Концерні та на підприємствах, а також огляд законодавчої та нормативної бази, що її регулює. Огляд охоплює поточну структуру управління в УОП та його взаємодію з підприємствами-учасниками.

На підставі порівняння існуючих практик корпоративного управління з провідними практиками (керівні принципи та стандарти, референтні компанії) експерти запропонували для Концерну нову роль під час трансформації – корпоративного центру, та рекомендували впровадити трирівневу цільову модель корпоративного управління. 

Така модель дозволяє чітко розподілити ролі та повноваження на рівнях володіння, нагляду й моніторингу між вищим виконавчим керівництвом та ефективно організувати управління всією групою компаній.

Враховуючи специфіку діяльності УОП в оборонній промисловості, а також спираючись на український і світовий досвід організації управління диверсифікованими групами підприємств, у EY вважають за доцільне впровадити у Концерні три рівні управління:

  1. Корпоративний центр
  2. Галузеві бізнес-одиниці та 
  3. Підприємства.

У такій моделі “додана вартість” кожного рівня управління розподіляється наступним чином:

Корпоративний центр відіграватиме роль лідера трансформаційного процесу, корпоративних та організаційних перетворень. У ньому створюватимуться центри експертизи з метою впровадження провідного досвіду та досягнення єдиного рівня розвитку (maturity level) функцій у всій групі компаній УОП. Також центр впроваджуватиме механізми контролю та відповідальності за реалізацією стратегії, бізнес-планів, виконанням встановлених правил та політик

Галузеві бізнес-одиниці – на цьому рівні відбуватиметься координація та узгодження операційних планів для мінімізації потреб в обіговому капіталі та створюватимуться корпоративні сервіси (Shared services). 

На рівні підприємств відбуватиметься виконання виробничих та операційних планів з підвищенням ефективності виробничих процесів та оптимізацією витрат на виробництво продукції. 

Експерти EY вважають, що на час трансформації ключових функцій та вдосконалення бізнес-процесів Укроборонпром має відігравати роль "Стратегічного архітектора"". 

Водночас, після закінчення трансформації, впровадження процесів стратегічного управління, підвищення рівня зрілості ключових функцій, впровадження механізмів контролю та звітності, Корпоративному центру Групи УОП доцільно поступово перейти до ролі "Фінансовий холдинг".

Крім того, в рамках проекту реформи корпоративного управління консультанти EY визначили ролі верхньорівневої моделі управління Групи УОП та розподіл ролей в ключових процесах операційної діяльності на рівнях Корпоративного Центру, Галузевих бізнес-одиниць та підприємств. 

Для побудови ефективної системи корпоративного управління,пропонується аби Корпоративний центр та галузеві бізнес-одиниці функціонували у формі Акціонерних товариств, а підприємства  – у формі товариств з обмеженою відповідальністю.  

Нагадаємо, співпраця з фахівцями міжнародної компанії EY відбувається в рамках проекту  підтримки корпоративної реформи Державного Концерну "Укроборонпром" за технічної допомоги Уряду Франції. Зокрема, допомогу Франції було спрямовано на форензік аудит та діагностику поточної системи корпоративного управління Концерну, розробку документів, необхідних для запровадження корпоративного управління за міжнародними стандартами на всіх підприємствах, якими управляє Концерн.

UOP_Executive summary_ukr_Short_11062020