КОРПОРАТИЗАЦІЯ
Прозорі структури
управління
Наглядові ради
Зрозумілі процедури для іноземних інвесторів
Чіткі механізми фінансування та контролю фінансових потоків
Iнші стратегічні ініціативи