Захист
технологій
Захист інтелектуальної власності у відповідності до міжнародних стандартів
Збереження інтелектуального капіталу країни
Підвищення конкурентоспроможності
Стимулювання подальшої інноваційної активності
Iнші стратегічні ініціативи