Повернутись
Квартальний звіт про реалізацію Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки

Дата публікації: 29.12.2023

У IV кварталі 2023 року Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» виконало всі заходи, передбачені Стратегією на цей період.

Йдеться про аналіз рекомендацій з усунення корупційних ризиків, які надали НАЗК і неурядові організації StateWatch і «Разом проти корупції», а також їх актуалізація і підготовка до реалізації у форматі консолідованого звіту. Створено опис і розпочато аналіз процесів, які містять найбільші корупційні ризики для Товариства та підприємств АТ «УОП», зокрема оцінку стану системи запобігання корупції та комплаєнсу.

Розпочато створення культури доброчесності та несприйняття корупції за принципом Tone at the top, а також відбулося навчання щодо ролі лідера із запобігання корупції, згідно зі стандартами та рекомендаціями NATO, OECD і ООН. Закладено фундамент побудови діалогу з зовнішніми зацікавленими сторонами щодо оприлюднення планів і належного звітування про їх виконання.

Публікуючи даний звіт, ми наголошуємо, що АТ «УОП» дотримується взятих на себе зобов’язань з розбудови антикорупційної культури в українському ОПК і не планує зупинятись на досягнутому.

Ми вдячні всім, хто долучився до виконання запланованого.

Детальніше про реалізовані заходи та завдання на наступний період – у додатку.