Повернутись
Затверджено Антикорупційну програму АТ «Українська оборонна промисловість»

Дата публікації: 08.05.2024

У березні 2024 року в Акціонерному товаристві «Українська оборонна промисловість» (далі – АТ «УОП») розробили та затвердили Антикорупційну програму АТ «УОП».

Це сприятиме ефективній роботі системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності підприємств ОПК вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням найкращих світових практик, а також виконанню відповідного пункту Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції,

АТ «УОП» та його підприємства усвідомлюють відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнуть забезпечити свій сталий розвиток, дбають про власну ділову репутацію та діють в інтересах своїх зацікавлених сторін. Тому ми проголошуємо: наші органи управління, посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах і проявах і вживають (вживатимуть) усіх заходів для запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством і цією Програмою.

Детальніше ознайомитись з текстом Антикорупційної програми можна нижче: