Управління та комплаєнс

Антикорупційна стратегія

У рамках розбудови антикорупційної інфраструктури, яка відбувається в Акціонерному товаристві «Українська оборонна промисловість», впроваджено практику особистих зобов’язань керівників. Генеральний директор УОП Герман Сметанін уже оприлюднив їх. Наразі власні особисті зобов’язання на посаді оголошує Олена Ковальова, директор Департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками УОП. Нагадаємо, що ці кроки є невід’ємною частиною прозорого звітування перед громадянським суспільством, яке передбачає Антикорупційна стратегія Товариства.
Заявивши про побудову антикорупційної інфраструктури, АТ «Українська оборонна промисловість» дотримується найкращих міжнародних практик. А відтак, Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін публічно оголошує про свої особисті зобовʼязання на посаді. Це є одним з обовʼязкових кроків імплементації Антикорупційної стратегії та прозорого звітування перед суспільством. Виконання даних зобовʼязань підкреслює, що антикорупційна інфраструктура працює на всіх рівнях - від топменеджменту до кожного працівника підприємства.
Стратегічне значення підприємств оборонно-промислового комплексу АТ «Українська оборонна промисловість» вимагає забезпечення їх ефективного та сталого розвитку на засадах доброчесності, нульової толерантності до проявів корупції та відповідальності
План реалізації Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» на 2023-2024 р
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) продовжує реалізацію Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції. План дій затверджений та оприлюднений на сайті Компанії. Головний акцент IV кварталу 2023 – аналіз корупційних ризиків та їх усунення. На сьогодні згідно з планом роботи тривають за трьома ключовими напрямками. Перша точка докладання зусиль – аналіз виконання рекомендацій з усунення корупційних ризиків, які надали державний НАЗК і неурядові організації StateWatch і «Разом проти корупції». Вивчається, що було зроблено за результатами звітів для визначення того, які ризики вже усунуті, які ще ні, й  над чим ще потрібно далі працювати. Це завдання планують виконати до кінця поточного року. Другий напрямок – оцінка наявних і потенційних ризиків у сферах призначення на керівні посади, розпорядження майном і закупівлях з подальшим створенням і впровадженням відповідних управлінських рішень. Третій ключовий момент – діагностика поточного стану роботи мережі уповноважених з антикорупційної діяльності на підприємствах УОП. Йдеться про аналіз виконання ними своїх обов’язків, ступеню незалежності від керівників підприємств тощо. У підсумку діяльність уповноважених буде стандартизована та позбавлена впливу сторонніх чинників, що підвищить загальну ефективність роботи з запобігання корупції. «Відбудова антикорупційної інфраструктури – одне з головних завдань, які поставлено перед нашою Компанією, – зазначає Олена Ковальова, директор департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками АТ «Українська оборонна промисловість». – Це потребує системного підходу до кожного етапу, ретельного вивчення ефективності наявних інструментів і заходів, якості роботи відповідних фахівців, відданості керівників стандартам доброчесності та створення нової внутрішньої культури, яка ґрунтується на несприйнятті корупції на всіх ланках – від працівника на виробничому майданчику до генерального директора».
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» повертає практику роботи конкурсних комісій, які проведуть підбір кандидатів на посаду директорів низки підприємств.   Таким чином, у своїй діяльності Укроборонпром дотримується принципів прозорості, відкритості та запобігання корупції, в тому числі, в питанні якісного підбору персоналу. Це є одним з важливих кроків імплементації затвердженої Антикорупційної стратегії.   УОП поступово оновлює команду й прагне залучити до керівництва своїми підприємствами найбільш талановитих й ефективних професіоналів.   Це відбувається завдяки спеціальній процедурі підбору кандидатів на відповідні посади з залученням профільної комісії. Потенційні управлінці розглядатимуться на умовах конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості.
Укроборонпром спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості України та НАЗК публічно презентував Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції, затверджену відповідним наказом від 26 серпня 2023 року. І це наступний реальний крок на шляху вибудови антикорупційної інфраструктури. Обговорення документу відбулось у колі експертів та представників ЗМІ.  “Побудова антикорупційної інфраструктури є одним з трьох ключових завдань команди УОП — разом із нарощуванням потужності виробництва та трансформації оборонної корпорації. Втім ані друге, ані третє неможливе без ефективної, дієвої системи боротьби з корупцією”, - наголосив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.  На разі йдеться про короткострокову стратегію, розраховану на 2023-2024 роки. Вона передбачає першочергові кроки Укроборонпрому, реформованого в Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Серед них — формування культури несприйняття корупції, забезпечення невідворотньої відповідальності за неї, побудова системи каналів, які повідомлятимуть про прояви корупції. “Вже зроблені реальні кроки. По-перше, для забезпечення прозорого відбору керівників підприємств створена та починає роботу комісія з відбору кандидатів на зайняття керівних посад на підприємствах. До неї входять представники УОП, громадських організацій, а також країн-партнерів. По-друге, ми повертаємо закупівлі на Prozorro і вже маємо успішний кейс із централізованої закупівлі електроенергії з економією майже 50 млн грн. І по-третє, ми оновлюємо політику управління майном підприємств ОПК”, - зазначає Генеральний директор АТ “Українська оборонна промисловість” Герман Сметанін.  Стратегія розроблена з урахуванням вимог законодавства України, у відповідності до Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій ОЕСР та Політики НАТО з виховання доброчесності тощо. В ній також враховані звіти від НАЗК, ГО “Разом проти корупції” та неурядової організації “StateWatch”. “Відповідно до законодавства, під час війни розробка Стратегії не є обов'язковою для підприємств Укроборонпрому. Але його керівництво за підтримки Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України вирішило зробити цей важливий крок на шляху до запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та розбудови доброчесності. Таким чином понад 100 підприємств Товариства працюватимуть в умовах нульової толерантності до корупції. Це саме ті системні інституційні реформи, які врешті змінять суспільну свідомість, зроблять галузь високопродуктивною та сприятимуть нашій перемозі над ворогом. НАЗК долучилося до розробки Стратегії і дякує за відкритість та плідну співпрацю”, - заявив Голова НАЗК Олександр Новіков під час презентації. Далі — покрокова імплементація Стратегії, звітування перед суспільством та практичний внесок в успішність, надійність та доброчесність оборонно-промислового комплексу нашої держави. І це щоденна робота для кожного підприємства, кожного працівника Укроборонпрому без жодного винятку. Лише діючи законно, на умовах доброчесності та прозорості ми зможемо бути конкурентоспроможними та  залучати партнерів та інвесторів у спільні проєкти.
В Акціонерному товаристві «Українська оборонна промисловість» (УОП) розроблено проєкт Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023–2024 рр. Документ було обговорено на зустрічі команди УОП з  експертами урядових установ та незалежних антикорупційних організацій, яка відбулася 16 серпня. У заході взяли участь представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Національного агентства з питань запобігання корупції та провідних неурядових організацій: StateWatch, Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC), ГО «Разом проти корупції», постачальника професійних послуг з незалежної перевірки компанії та комплаєнсу COSA, тощо. Як відзначила менеджер з управління ризиками АТ «Українська оборонна промисловість» Олена Ковальова: «Залучення зацікавлених сторін на етапі розробки Стратегії забезпечує впровадження заходів для усунення саме тих корупційних ризиків, які є найгострішими з точки зору держави і громадського суспільства та потребують негайного реагування. Крім того, прозорість та відкритість до співпраці дозволила УОП в своєму документі врахувати практичний досвід та експертизу широкого кола професіоналів в галузі розбудови доброчесності та ефективного корпоративного управління». Спільно напрацьована Стратегія допоможе забезпечити умови, за яких УОП і кожне його підприємство виконують свої зобов'язання законно та доброчесно, а всі працівники діють чесно, сумлінно та дотримуються найвищих стандартів. На усуненні корупційних ризиків та запобіганні їх виникненню в подальшій діяльності зосереджені зусилля з перших днів створення Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Тому в УОП не лише ретельно планують розбудову системи корпоративного управління, але й реальними кроками вибудовують антикорупційну інфраструктуру.